Header Ads

AB Zirvesi Sonuç Bildirgesinde neler var?

AB Zirvesi Sonuç Bildirgesinde neler var? - Avrupa Birliği-Türkiye Zirvesi bugün Brüksel’de sona ererken, ülkemiz üzerinden Avrupa’ya kaçmaya çalışan Suriyeli mülteciler konusu üzerinde durulduğu bir sır değildir. Geçen yıl Avrupa sınırlarına erişen mülteci sayısının bir milyonu aşması üzerine, ilk etapta bunlardan yüzaltmış bininin üye ülkelere dağıtılması hususunda AB kendi içinde bir anlaşmaya varmış olmasına karşın, aralarındaki sistem farklılıkları ve genel isteksizlik nedeniyle 700 mülteciye sığınma hakkı tanınabilmiştir. - Osman Olcay - http://sonsoz.com.tr/ab-zirvesi-sonuc-bildirgesinde-neler-var/ - http://sonsoz.com.tr