Header Ads

Milletle Bütünleşmek

Milletle Bütünleşmek - Ülkemiz iç ve dış düşmanlarımız tarafından bölünmek istiyor. Tarihin en kritik günlerinden birisini yaşıyor. Halk bunun farkında. Ama siyasilerimiz acaba bunun farkında mı? Barış görüşmeleri süresinde hükümet yetkilileri görüşmelere takılmış ve gerekli tedbirleri zamanında almamışlardır. Olayı basit, polisiye olaylar olarak görmüşlerdir. Bu konuda hükümeti temsil edenler hatalıdır. Ancak bu hatayı yapanlar bu olaydan sonra iki Genel Seçim’den geçtiler. - Prof. Dr. Yılmaz Kurt - http://sonsoz.com.tr/milletle-butunlesmek/ - http://sonsoz.com.tr